Drukas kvalitātes problēmu novēršana

background image

Drukas kvalitātes problēmu novēršana

Izmēģiniet šajā sadaļā norādītos risinājumus, lai novērstu drukas kvalitātes problēmas.

1. risinājums. Pārliecinieties, vai lietojat oriģinālas HP tintes kasetnes.

2. risinājums. Pārbaudiet tintes līmeņus

3. risinājums. Pārbaudiet ievades teknē ievietoto papīru

4. risinājums. Pārbaudiet papīra veidu

5. risinājums: Pārbaudiet drukas iestatījumus

6. risinājums. Izdrukājiet un novērtējiet drukas kvalitātes atskaiti

7. risinājums. Sazinieties ar HP atbalsta dienestu

1. risinājums. Pārliecinieties, vai lietojat oriģinālas HP tintes kasetnes.

Risinājums: Pārbaudiet, vai printerī ievietotas oriģinālas HP tintes kasetnes.

Drukas kvalitātes problēmu novēršana

93

background image

HP iesaka lietot oriģinālas HP tintes kasetnes. Oriģinālas HP tintes kasetnes ir
izgatavotas un pārbaudītas darbam ar HP printeriem, lai palīdzētu viegli sasniegt
lieliskus rezultātus ilgā laika periodā.

Piezīme. HP nevar garantēt kvalitāti vai uzticamību, ja tiek lietoti izejmateriāli,
kuru ražotājs nav HP. Garantija nesedz tādu printera tehnisko apkopi vai
remontu, kuru nepieciešamība radusies, lietojot izejmateriālus, kas nav HP
ražoti.
Ja esat pārliecināts, ka iegādājāties oriģinālas HP tintes kasetnes, atveriet
vietni:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Iemesls: Izmantotas tintes kasetnes, kuru ražotājs nav HP.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

2. risinājums. Pārbaudiet tintes līmeņus

Risinājums: Pārbaudiet aptuvenos tintes līmeņus tintes kasetnēs.

Piezīme. Tintes līmeņa brīdinājumi un indikatori ir paredzēti tikai plānošanai.
Kad tiek parādīts brīdinājums par zemu tintes līmeni, apsveriet rezerves
kasetnes sagatavošanu, lai izvairītos no drukas darbu kavēšanās. Tintes
kasetnes nav jānomaina, kamēr tas netiek pieprasīts.

Piezīme. Printeris var darboties ar vienu vai vairākām iztukšotām kasetnēm.
Tomēr drukāšana ar iztukšotām kasetnēm palēnina printera darbību un ietekmē
drukāto dokumentu kvalitāti. Ja melnās tintes kasetne ir iztukšota, melnā krāsa
drukājot nav tumša. Ja krāsainās tintes kasetne ir iztukšota, izdruka ir
pelēktoņos. Kad iespējams, nomainiet iztukšoto kasetni. Neizņemiet iztukšoto
kasetni, līdz nav pieejama jauna tintes kasetne nomaiņai. Informāciju par jaunu
kasetņu ievietošanu skatiet sadaļā Tintes kasetņu nomaiņa.

Uzmanību Kamēr tintes kasetnes netiek bojātas, glabājot tās ārpus printera,
drukas galviņai nav nepieciešams, lai būtu ievietotas visas kasetnes pēc
printera iestatīšanas un tā lietošanas laikā. Ja viens vai vairāki kasetņu sloti ir
tukši ilgāku laiku periodu, tas var izraisīt drukas kvalitātes problēmas un
iespējamu drukas galviņas bojājumu. Ja nesen esat izņēmis kasetni no printera
uz ilgāku laiku vai nesen bija iestrēdzis papīrs un ir pasliktinājusies drukas
kvalitāte, notīriet drukas galviņu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas
galviņas tīrīšana.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet:
Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude
Iemesls: Iespējams, tintes kasetnēs ir nepietiekami daudz tintes.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

8. nodaļa

94

Problēmu risināšana

background image

3. risinājums. Pārbaudiet ievades teknē ievietoto papīru

Risinājums: Pārbaudiet, vai papīrs ir pareizi ievietots un vai tas nav saburzījies
vai pārāk biezs.

Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju. Piemēram, ja ievietojat glancētu
fotopapīru, ievietojiet to ar glancēto pusi uz leju.

Pārliecinieties, ka papīrs ievades teknē novietots līdzeni un nav saburzījies. Ja
papīrs drukāšanas gaitā ir par tuvu drukas galviņai, var izsmērēties tinte. Tas
var notikt, ja papīrs ir izliekts, saburzīts vai ļoti biezs, piemēram, drukājot uz
aploksnes.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet:
Apdrukājamo materiālu ievietošana
Iemesls: Papīrs ievietots nepareizi, vai arī tas ir saburzījies vai pārāk biezs.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

4. risinājums. Pārbaudiet papīra veidu

Risinājums: HP iesaka izmantot HP papīru vai jebkuru citu šim printerim
piemērota veida papīru ar ColorLok tehnoloģiju. Papīram, kuram ir ColorLok
logotips, ir veikta neatkarīga testēšana, un tas atbilst augstiem drošuma un drukas
kvalitātes standartiem. Uz tā drukātajiem dokumentiem ir dzīvas, spilgtas krāsas,
izteiktāka melnā krāsa, un tas žūst ātrāk nekā standarta papīrs.
Vienmār pārliecinieties, lai papīrs, uz kura drukāsiet, būtu līdzens. Lai, drukājot
attēlus, iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet fotopapīru HP Advanced Photo
Paper.
Uzglabājiet īpašos drukas materiālus to oriģinālajā iepakojumā plastmasas maisiņā
uz līdzenas virsmas vēsā, sausā vietā. Kad esat gatavs drukāt, izņemiet tikai tik
daudz papīra, cik gatavojaties izlietot. Kad esat beidzis drukāt, neizlietoto
fotopapīru ievietojiet atpakaļ plastmasas maisiņā. Tādējādi fotopapīrs nesalocīsies.

Piezīme. Šajā gadījumā problēma nav saistīta ar tintes izejmateriāliem. Tādēļ
nav nepieciešams nomainīt tintes kasetnes.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet:
Apdrukājamo materiālu izvēle
Iemesls: Ievades teknē ievietots nepareiza veida papīrs.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

Drukas kvalitātes problēmu novēršana

95

background image

5. risinājums: Pārbaudiet drukas iestatījumus

Risinājums: Pārbaudiet drukas iestatījumus.

Pārbaudiet drukas iestatījumus, lai noteiktu, vai bija pareizi krāsu iestatījumi.
Piemēram, pārbaudiet, vai nav iestatīta dokumenta drukāšana pelēktoņos. Vai
arī, lai mainītu krāsu izskatu, pārbaudiet, vai paplašinātie krāsu iestatījumi,
piemēram, piesātinājums, spilgtums un krāsas tonis, ir iestatīti.

Pārbaudiet drukas kvalitātes iestatījumu, lai pārliecinātos, vai tas atbilst printerī
ievietotā papīra veidam.
Ja krāsas saplūst kopā, iespējams, jāizvēlas zemākas drukas kvalitātes
iestatījums. Vai arī, ja drukājat augstas kvalitātes fotoattēlu, izvēlieties augstāku
iestatījumu un gādājiet, lai ievades teknē būtu ievietots tāds fotopapīrs, kā,
piemēram, HP Advanced Photo Paper.

Piezīme. Dažos datoru ekrānos krāsas var izskatīties atšķirīgi no tām, kas būs
redzamas izdrukā uz papīra. Šādā gadījumā nav nekādu problēmu ar printeri,
drukas iestatījumiem vai tintes kasetnēm. Nav nepieciešama turpmāka
problēmu novēršana.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet:
Apdrukājamo materiālu izvēle
Iemesls: Bija iestatīti nepareizi drukas iestatījumi.
Ja ar šo problēma netiek novērsta, izmēģiniet nākamo risinājumu.

6. risinājums. Izdrukājiet un novērtējiet drukas kvalitātes atskaiti

Risinājums:

Drukas kvalitātes pārskata drukāšana

Vadības panelis: Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup
(Iestatīšana), pieskarieties Reports (Atskaites) un pēc tam pieskarieties Print
Quality Report
(Drukas kvalitātes atskaite).

Iegultais tīmekļa serveris: noklikšķiniet uz cilnes Tools (Rīki), sadaļā Utilities
(Utilītas) noklikšķiniet uz Print Quality Toolbox (Drukas kvalitātes rīklodziņš)
un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Print Quality Report (Drukas kvalitātes
atskaite).

HP Utility (HP utilīta) (Mac OS X): sadaļā Information And Support
(Informācija un atbalsts) noklikšķiniet uz Print Quality Diagnostics (Drukas
kvalitātes diagnostika) un pēc tam noklikšķiniet uz Print (Drukāt).

8. nodaļa

96

Problēmu risināšana

background image

6600

6600

Ja drukas kvalitātes diagnostikas atskaitē redzami defekti, veiciet šīs darbības:
1. Ja līnijas 1. testa paraugā nav taisnas un savienotas, izlīdziniet printeri.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas izlīdzināšana.

2. Ja redzat baltas līnijas jebkurā no krāsu blokiem 2. testa paraugā, notīriet

drukas galviņu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas tīrīšana.

3. Ja 3. testa paraugā redzat baltas vai tumšas līnijas vietās, kur norāda bultiņas,

izlīdziniet printeri. Papildinformāciju skatiet sadaļā Drukas galviņas
izlīdzināšana.

Drukas kvalitātes problēmu novēršana

97

background image

Iemesls: Drukas kvalitātes problēmām var būt vairāki iemesli: programmatūras
iestatījumi, zemas kvalitātes attēla fails vai pati drukāšanas sistēma. Ja neesat
apmierināts ar izdruku kvalitāti, drukas kvalitātes diagnostikas lapa palīdzēs
noteikt, vai drukāšanas sistēma darbojas pareizi.

7. risinājums. Sazinieties ar HP atbalsta dienestu

Risinājums: Sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu, lai pieprasītu servisu.
Ja tas tiek prasīts, izvēlieties savu valsti vai reģionu un pēc tam noklikšķiniet uz
Contact HP (Sazināties ar HP), lai iegūtu informāciju par sazināšanos ar tehniskā
atbalsta dienestu.

Padoms Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, varat
apmeklēt HP tiešsaistes atbalsta vietni www.hp.com/go/customercare. Šajā
vietnē sniegta informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas
printera problēmas.

Iemesls: Bija radusies problēma ar drukas galviņu.

Drukas galviņas tehniskā apkope

Ja rodas izdrukas problēmas, iespējams, ir problēmas ar drukas galviņu. Turpmākajās
sadaļās aprakstītās procedūras jāveic tikai tad, ja norādīts to darīt, lai novērstu drukas
kvalitātes problēmas.
Nevajadzīgi veicot izlīdzināšanas un tīrīšanas procedūras, tiek tērēta tinte un
samazināts kasetņu kalpošanas laiks.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Drukas galviņas tīrīšana

Drukas galviņas izlīdzināšana

Drukas galviņas tīrīšana
Ja izdrukā ir svītras, tajā trūkst krāsu vai tās ir nepareizas, iespējams, jātīra drukas
galviņa.
Tīrīšanai ir divi posmi. Katra posma ilgums ir apmēram divas minūtes, kuru laikā tiek
izmantota viena papīra lapa un pieaugošs tintes daudzums. Pēc katra posma apskatiet
izdrukas kvalitāti. Nākamā tīrīšanas fāze jāaktivizē tikai tad, ja drukas kvalitāte nav
apmierinoša.
Ja pēc abiem tīrīšanas cikliem drukas kvalitāte joprojām šķiet slikta, pamēģiniet
izlīdzināt printeri. Ja pēc tīrīšanas un līdzināšanas vēl joprojām pastāv problēmas ar
drukas kvalitāti, sazinieties ar HP klientu atbalsta dienestu. Papildinformāciju skatiet
sadaļā HP atbalsts.

8. nodaļa

98

Problēmu risināšana

background image

Piezīme. Tīrot tiek patērēta tinte, tāpēc tīriet drukas galviņu tikai nepieciešamības
gadījumā. Tīrīšanas process ilgst dažas minūtes. Tā laikā var būt dzirdams
troksnis. Ievietojiet papīru papīra teknē pirms drukas galviņas tīrīšanas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu ievietošana.
Ja printeris netiek pareizi izslēgts, var rasties drukas kvalitātes problēmas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Printera izslēgšana.

Lai tīrītu drukas galviņu, izmantojot vadības paneli
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
3. Pieskarieties Tools (Rīki) un pēc tam pieskarieties Clean Printhead (Notīrīt drukas

galviņu).

Lai notīrītu drukas galviņu, izmantojot rīklodziņu (Windows)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet rīklodziņu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atveriet rīklodziņu.
3. Cilnē Device Services (Ierīces pakalpojumi) noklikšķiniet uz ikonas pa kreisi no

Clean Printheads (Notīrīt drukas galviņas).

4. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Lai notīrītu drukas galviņu, izmantojot utilītu HP Utility (Mac OS X)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet HP Utility (HP utilītprogramma). Papildinformāciju skatiet sadaļā HP Utility

(HP utilītprogramma; Mac OS X).

3. Sadaļā Information And Support (Informācija un atbalsts) noklikšķiniet uz Clean

Printheads (Notīrīt drukas galviņas).

4. Noklikšķiniet uz Clean (Tīrīt) pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai notīrītu drukas galviņu, izmantojot iegulto tīmekļa serveri (EWS)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet iegulto tīmekļa serveri (EWS). Papildinformāciju skatiet sadaļā Iegultā

tīmekļa servera atvēršana.

3. Noklikšķiniet uz cilnes Tools (Rīki) un pēc tam sadaļā Utilities (Utilītas)

noklikšķiniet uz Print Quality Toolbox (Drukas kvalitātes rīklodziņš).

4. Noklikšķiniet uz Clean the Printhead (Notīrīt drukas galviņu) un izpildiet ekrānā

redzamos norādījumus.

Drukas kvalitātes problēmu novēršana

99

background image

Drukas galviņas izlīdzināšana
Printeris sākotnējās uzstādīšanas laikā automātiski izlīdzina drukas galviņu.
Izmantojiet šo funkciju, ja printera statusa lapā krāsu paraugos redzamas švīkas vai
baltas līnijas, kā arī, ja izdrukās redzamas drukas kvalitātes problēmas.

Lai izlīdzinātu drukas galviņu, izmantojot vadības paneli
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

3. Pieskarieties Tools (Rīki) un izvēlieties Align Printhead (Izlīdzināt drukas galviņu).

Lai izlīdzinātu drukas galviņu, izmantojot rīklodziņu (Windows)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet rīklodziņu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atveriet rīklodziņu.
3. Cilnē Device Services (Ierīces pakalpojumi) noklikšķiniet uz ikonas pa kreisi no

Align Printheads (Izlīdzināt drukas galviņas).

4. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Lai izlīdzinātu drukas galviņu, izmantojot utilītu HP Utility (Mac OS X)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet HP Utility (HP utilītprogramma). Papildinformāciju skatiet sadaļā HP Utility

(HP utilītprogramma; Mac OS X).

3. Sadaļā Information And Support (Informācija un atbalsts) noklikšķiniet uz Align

Printhead (Izlīdzināt drukas galviņu).

4. Noklikšķiniet uz Align (Izlīdzināt) un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izlīdzinātu drukas galviņu, izmantojot iegulto tīmekļa serveri (EWS)
1.
Galvenajā ievades teknē ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta nelietotu, baltu

parasto papīru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Standarta formāta apdrukājamo
materiālu ievietošana.

2. Atveriet iegulto tīmekļa serveri (EWS). Papildinformāciju skatiet sadaļā Iegultā

tīmekļa servera atvēršana.

3. Noklikšķiniet uz cilnes Tools (Rīki) un pēc tam sadaļā Utilities (Utilītas)

noklikšķiniet uz Print Quality Toolbox (Drukas kvalitātes rīklodziņš).

4. Noklikšķiniet uz Align Printhead (Izlīdzināt drukas galviņu) un tad izpildiet ekrānā

redzamos norādījumus.

8. nodaļa

100

Problēmu risināšana