Galveno bezvadu sakaru problēmu novēršana

background image

Galveno bezvadu sakaru problēmu novēršana

Citu bezvadu sakaru problēmu novēršana

Padoms Papildinformāciju par bezvadu sakaru problēmu risināšanu skatiet
www.hp.com/go/wirelessprinting.

Padoms Ja lietojat datoru, kurā darbojas operētājsistēma Windows, HP nodrošina
rīku HP Home Network Diagnostic Utility (HP mājas tīkla diagnostikas utilīta), kas
var palīdzēt izgūt šo informāciju dažām sistēmām. Lai lietotu šo rīku, apmeklējiet
HP Wireless Printing Center vietni www.hp.com/go/wirelessprinting un pēc tam
sadaļā Quick Links (Ātrās saites) noklikšķiniet uz Network Diagnostic Utility (Tīkla
diagnostikas utilīta). (Pašreiz rīks, iespējams, nav pieejams visās valodās.)

Piezīme. Pēc tam, kad atrisināsiet problēmu, izpildiet sadaļā Pēc problēmu
atrisināšanas sniegtos norādījumus.

Galveno bezvadu sakaru problēmu novēršana

Veiciet turpmāk minētās darbības norādītajā secībā.

1. darbība - pārliecinieties, vai deg bezvadu savienojuma (802.11) indikators.
Ja nedeg zilais indikators, iespējams, nav ieslēgtas bezvadu sakaru iespējas.
Ja sarakstā redzat opciju Wireless: Off (Bezvadu sakari: izslēgts), pieskarieties šai
opcijai un pēc tam pieskarieties On (Ieslēgts).

2. darbība - pārstartējiet bezvadu tīkla komponentus
Izslēdziet maršrutētāju un printeri un tad ieslēdziet to atpakaļ šādā secībā: vispirms
maršrutētāju un tad printeri. Ja vēl joprojām nevarat izveidot savienojumu, izslēdziet

8. nodaļa

126

Problēmu risināšana

background image

maršrutētāju, printeri un datoru. Dažreiz strāvas padeves atslēgšana un ieslēgšana
atrisina tīkla sakaru problēmas.

3. darbība - palaidiet bezvadu tīkla pārbaudi.
Lai atklātu bezvadu tīkla problēmas, palaidiet Wireless Network Test (Bezvadu tīkla
pārbaude).
Lai drukātu bezvadu tīkla pārbaudes atskaiti, pieskarieties (bultiņa pa labi),
pieskarieties Setup (Iestatīšana), pieskarieties Network (Tīkls) un pēc tam atlasiet
Wireless Test Report (Bezvadu tīkla pārbaudes atskaite). Ja tiks konstatēta
problēma, izdrukātajā testa atskaitē ir iekļauti ieteikumi, kas var palīdzēt atrisināt
problēmu.

Padoms Ja bezvadu tīkla tests norāda vāju signālu, pamēģiniet pārvietot printeri
tuvāk bezvadu maršrutētājam.