Bezvadu problēmu atrisināšana

background image

Bezvadu problēmu atrisināšana

Šajā sadaļā sniegta informācija, kā atrisināt problēmas, kas var rasties, printeri
pievienojot bezvadu tīklam.
Secīgi izpildiet šos ieteikumus, sākot ar tiem, kas norādīti sadaļā "Galveno bezvadu
sakaru problēmu novēršana". Ja vēl joprojām rodas problēmas, izpildiet ieteikumus,
kas norādīti sadaļā "Citu bezvadu sakaru problēmu novēršana".