Kopēšanas iestatījumu mainīšana

background image

Kopēšanas iestatījumu mainīšana

Dokumentu kopēšana

Kvalitatīvas kopijas var sagatavot, izmantojot printera vadības paneli.

Lai kopētu dokumentus
1.
Pārliecinieties, lai galvenajā teknē būtu ievietots papīrs. Papildinformāciju skatiet

sadaļā Apdrukājamo materiālu ievietošana.

2. Novietojiet oriģinālu uz skenera stikla ar apdrukāto pusi uz leju vai ievietojiet

oriģinālus automātiskajā drukas padevējā. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet
Oriģināla novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā
dokumentu padevē (ADF).

Piezīme. Ja jūs kopējat fotoattēlu, novietojiet to uz skenera stikla ar attēlu uz
leju kā parādīts skenera stikla malā redzamajā ikonā.

3. Pieskarieties Copy (Kopēt).
4. Ja nepieciešams, mainiet citus iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā

Kopēšanas iestatījumu mainīšana.

5. Lai sāktu kopēšanas darbu, pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu) vai Start

Color (Sākt krāsu).

Piezīme. Ja oriģināls ir krāsains, atlasot Start Black (Sākt melnbaltu), tiek
radīta krāsainā oriģināla melnbalta kopija, bet, atlasot Start Color (Sākt krāsu),
tiek radīt krāsainā oriģināla pilnkrāsu kopija.

Kopēšanas iestatījumu mainīšana

Kopēšanas uzdevumus var pielāgot, izmantojot dažādus iestatījumus, kuriem var
piekļūt ar printera vadības paneļa palīdzību:

kopiju skaits;

kopēšanas papīra formāts;

kopēšanas papīra veids;

kopēšanas ātrums vai kvalitāte;

Kopēšana

45

background image

iestatījumi Gaišāk/tumšāk;

oriģinālmateriālu izmēra mainīšana, lai ietilpinātu uz dažādu formātu papīra.

Šos iestatījumus var izmantot atsevišķam kopēšanas uzdevumam vai arī saglabāt, lai
izmantotu kā noklusētos iestatījumus turpmākiem uzdevumiem.

Lai mainītu kopēšanas iestatījumus atsevišķam uzdevumam
1.
Pieskarieties Copy (Kopēt).
2. Atlasiet tos kopēšanas funkcijas iestatījumus, kurus gribat mainīt.
3. Pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu) vai Start Color (Sākt krāsu).

Lai saglabātu pašreizējos iestatījumus kā noklusētās vērtības turpmākajiem
uzdevumiem
1.
Pieskarieties Copy (Kopēt).
2. Veiciet jebkādas izmaiņas kopēšanas funkcijas iestatījumos un tad pieskarieties

Settings (Iestatījumi).

3. Pieskarieties (bultiņa uz leju) un pēc tam atlasiet Set As New Defaults (Iestatīt

kā jaunus noklusējuma iestatījumus).

4. Pieskarieties Yes, change defaults (Jā, mainīt noklusējuma iestatījumus) un tad

atlasiet Done (Paveikts).

4. nodaļa

46

Kopēšana