Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu

background image

Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu

Pastāv iespēja abonēt lētu tālruņa pakalpojumu, kas ļauj printerim nosūtīt un saņemt
faksa ziņojumus, izmantojot internetu. Šīs metodes nosaukums ir “faksa pārraide,
izmantojot interneta protokolu” (Fax over Internet Protocol — FoIP).
Iespējams, ka jau izmantojat FoIP pakalpojumu (ko nodrošina telekomunikāciju
uzņēmums), ja:

reizē ar faksa numuru izsaucat īpašu piekļuves kodu vai

jums ir internetam pieslēgts IP konvertors, kas nodrošina analogos tālruņa portus
faksa savienojumam.

Piezīme. Faksa ziņojumus var sūtīt un saņemt, tikai pievienojot tālruņa kabeli
printera portam ar apzīmējumu “1-LINE”. Tas nozīmē, ka interneta pieslēgums
jānodrošina, izmantojot konvertoru (kas faksa savienojumiem nodrošina parastā
analogā tālruņa kontaktligzdas) vai telekomunikāciju uzņēmuma pakalpojumus.

Padoms Bieži vien atbalsts tradicionālajām faksa pārraidēm caur jebkura
interneta protokola tālruņa sistēmām ir ierobežots. Ja faksu sūtīšanā un
saņemšanā rodas problēmas, mēģiniet izmantot mazāku faksa ātrumu vai arī
atspējot faksa kļūdu labošanas režīmu (ECM). Tomēr, ja jūs izslēdzat ECM, sūtīt
un saņemt krāsu faksa ziņojumus nebūs iespējams. (Plašāku informāciju par faksa
ātruma maiņu skatiet sadaļā Faksa ātruma iestatīšana. Papildinformāciju par ECM
lietošanu skatiet sadaļā Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā.

Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu

69

background image

Ja jums ir jautājumi par faksu pārraidi internetā, vērsieties pie sava interneta faksa
pakalpojumu tehniskā atbalsta dienesta vai vietējā pakalpojumu sniedzēja.