Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi

background image

Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi saviem klientiem piedāvā ciparu tālruņa aparātu
pakalpojumus, piemēram:

DSL: ciparu abonementa līnijas (DSL) pakalpojums, ko piedāvā jūsu tālruņa
pakalpojumu sniedzējs. (Iespējams, ka jūsu valstī vai reģionā DSL sauc par ADSL.)

PBX: privāto atzaru centrāles (PBX) tālruņu sistēma.

ISDN: integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) sistēma.

FoIP: lēts tālruņa pakalpojums, kas ļauj printerim nosūtīt un saņemt faksa
ziņojumus, izmantojot internetu. Šīs metodes nosaukums ir “faksa pārraide,
izmantojot interneta protokolu” (Fax over Internet Protocol — FoIP).
Papildinformāciju skatiet sadaļā Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu.

HP printeri ir paredzēti lietošanai ar tradicionālajiem, analogajiem tālruņu
pakalpojumiem. Ja izmantojat ciparu tālruņa pakalpojumus (piem., DSL/ADSL, PBX vai
ISDN), jums būs nepieciešams filtrs vai konvertētājs, kas pārvērš ciparu signālu uz
analogo, pirms printera sagatavošanas faksu sūtīšanai un saņemšanai.

Piezīme. HP negarantē, ka printeris būs saderīgs ar visām ciparu pakalpojumu
līnijām vai pakalpojumu sniedzējiem, strādās visās ciparu vidēs vai ar visiem ciparu
signāla konvertētājiem. Vienmēr ir ieteicams uzzināt no tālruņa pakalpojumu
sniedzēja, kādas ir pareizās uzstādīšanas opcijas, pamatojoties uz viņu sniegto
pakalpojumu līniju.