Standarta faksa sūtīšana

background image

Faksu var nosūtīt vairākos veidos. Izmantojot printera vadības paneli, var nosūtīt
melnbaltus vai krāsu faksus. Faksu var nosūtīt arī manuāli no pieslēgtā tālruņa. Tas
dod iespēju sazināties ar faksa saņēmēju pirms faksa nosūtīšanas.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Standarta faksa sūtīšana

Standarta faksa sūtīšana, izmantojot datoru

Faksa manuāla nosūtīšana, izmantojot tālruni

Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto numura sastādīšanu

Faksa sūtīšana no atmiņas

Faksa nosūtīšanas ieplānošana noteiktā laikā

Faksa nosūtīšana vairākiem saņēmējiem

Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā

Standarta faksa sūtīšana

Izmantojot printera vadības paneli, var viegli nosūtīt melnbaltu vai krāsu faksu ar vienu
vai vairākām lapām.

Piezīme. Ja nepieciešams drukāts apstiprinājums par faksa veiksmīgu
nosūtīšanu, pirms faksa nosūtīšanas aktivizējiet faksu apstiprināšanu.

Fakss

47

background image

Padoms Faksu var nosūtīt arī manuāli, izmantojot tālruni vai kontrolēto numura
sastādīšanu. Šī funkcija ļauj kontrolētu numura izsaukšanas tempu. Tās ir
noderīgas arī tad, ja lietojat telekarti, no kuras tiek iekasēta maksa par zvanu, un
numura izsaukšanas laikā ir jāreaģē uz toņa signāliem.

Lai nosūtītu standarta faksu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Pieskarieties Fax (Fakss).
3. Izmantojot tastatūru, ievadiet faksa numuru.

Padoms Lai ievadāmajam faksa numuram pievienotu pauzi, vairākkārt
pieskarieties pogai *, līdz displejā tiek parādīta defise (-).

4. Pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu) vai Start Color (Sākt krāsu).

Ja printeris atrod automātiskajā dokumentu padevē ievietotu oriģinālu, tas nosūta
šo dokumentu uz ievadīto numuru.

Padoms Ja saņēmēja atskaitēs ir informācija par nosūtīto faksu kvalitāti, varat
mēģināt nomainīt faksu izšķirtspēju vai kontrastu.