Standarta faksa sūtīšana, izmantojot datoru

background image

Standarta faksa sūtīšana, izmantojot datoru

Dokumentu var nosūtīt no datora kā faksu, nedrukājot kopiju, kura jānosūta no printera.

Piezīme. Faksi, kas tiek nosūtīti no datora, izmantojot šo metodi, izmanto printera
faksa savienojumu, nevis interneta savienojumu vai datora modemu. Tāpēc
pārliecinieties, vai printeris ir pievienots darba kārtībā esošai tālruņa līnijai un ir
iestatīta un pareizi darbojas faksa funkcija.

Lai lietotu šo funkciju, ir jāinstalē printera programmatūra, izmantojot instalēšanas
programmu no printera komplektā iekļautās HP programmatūras kompaktdiska.

Windows
1.
Atveriet datorā dokumentu, ko gribat nosūtīt kā faksu.
2. Izmantotās lietojumprogrammas izvēlnē File (Fails) noklikšķiniet uz Print (Drukāt).
3. Sarakstā Name (Nosaukums) izvēlieties printeri, kura nosaukumā ir vārds “fax”

(fakss).

4. Lai mainītu iestatījumus (piemēram, lai izvēlētos sūtīt dokumentu kā melnbaltu

faksu vai krāsu faksu), noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu Properties
(Rekvizīti). Atkarībā no lietojumprogrammas šī taustiņa nosaukums var būt
Properties (Rekvizīti), Options (Opcijas), Printer Setup (Printera uzstādījumi),
Printer (Printeris) vai Preferences.

5. Pēc tam, kad esat izmainījis jebkādus iestatījumus, noklikšķiniet uz OK (Labi).
6. Noklikšķiniet uz Print (Drukāt) vai OK (Labi).
7. Ievadiet faksa numuru un citu adresāta informāciju, izmainiet jebkādus tālākos

faksa iestatījumus un tad noklikšķiniet uz Send Fax (Sūtīt faksu). Printeris sāk
faksa numura izsaukšanu un dokumentu nosūtīšanu, izmantojot faksu.

5. nodaļa

48

Fakss

background image

Mac OS X
1.
Atveriet datorā dokumentu, ko gribat nosūtīt kā faksu.
2. Lietojumprogrammas izvēlnē Fails noklikšķiniet uz Drukāt.
3. Atlasiet printeri, kura nosaukumā ir vārds “(Fax)” (Fakss).
4. Uznirstošajā izvēlnē zem iestatījuma Orientation (Orientācija) atlasiet iestatijumu

Fax Recipients (Faksa adresāti).

Piezīme. Ja nevarat atrast uznirstošo izvēlni, mēģiniet noklikšķināt uz zilā
izvēršanas trijstūra blakus opcijai Printer selection (Printera izvēle).

5. Ievadiet faksa numuru un citu informāciju piedāvātajos lodziņos un tad noklikšķiniet

uz Add to Recipients (Pievienot adresātiem).

6. Atlasiet Fax Mode (Faksa režīms) un jebkuras citas faksa opcijas pēc savas

izvēles un pēc tam noklikšķiniet uz Send Fax Now (Sūtīt faksu tagad), lai sāktu
numura izsaukšanu un nosūtītu dokumentu kā faksu.