Faksa sūtīšana no atmiņas

background image

Faksa sūtīšana no atmiņas

Atmiņā var ieskenēt melnbaltu faksu un tad nosūtīt faksu no atmiņas. Šī funkcija ir
lietderīga, ja faksa numurs, kuru jūs mēģināt sazvanīt, ir aizņemts vai pagaidām
nepieejams. Printeris skenē oriģinālus atmiņā un nosūta tos, tiklīdz ir iespējams
izveidot savienojumu ar saņēmēja faksa aparātu. Kad printeris ir ieskenējis lapas
atmiņā, varat nekavējoties izņemt oriģinālus no dokumentu padeves vai skenera stikla.

Piezīme. Melnbaltu faksu var nosūtīt tikai no atmiņas.

Lai nosūtītu faksu no atmiņas
1.
Ievietojiet oriģinālus. Papildinformāciju skatiet sadaļās Oriģināla novietošana uz

skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF).

2. Pieskarieties Fax (Fakss) un pēc tam pieskarieties Settings (Iestatījumi).
3. Pieskarieties Scan and Fax (Skenēt un nosūtīt faksu).
4.

Ievadiet faksa numuru, izmantojot tastatūru, pieskarieties

(Ātrā zvana ikona)

(Speed Dial) (Ātrais zvans), lai atlasītu ātro zvanu, vai pieskarieties

(Zvanu

vēsture), lai atlasītu iepriekš izsaukta vai saņemta zvana numuru.

5. Pieskarieties Start Fax (Sākt faksa sūtīšanu).

Printeris ieskenē oriģinālus atmiņā un nosūta faksu, kad ir pieejams saņēmēja
faksa aparāts.