Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto numura sastādīšanu

background image

Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto numura sastādīšanu

Kontrolēta numura sastādīšana ļauj sastādīt numuru, izmantojot ierīces vadības paneli,
tāpat kā izmantojot parastu tālruni. Kad sūtāt faksu, izmantojot kontrolētu numura
sastādīšanu, printera skaļruņos skan numura izsaukšanas signāli, tālruņa signāli un
citas skaņas. Tas nodrošina iespēju atbildēt uz paziņojumiem numura sastādīšanas
laikā, kā arī vadīt numura sastādīšanas tempu.

Padoms Ja jūs izmantojat tālruņa karti un pietiekami ātri neievadāt tās PIN kodu,
printeris var pārāk ātri sākt faksa signālu nosūtīšanu un izraisīt to, ka tālruņa kartes
operators neatpazīst PIN kodu. Šajā gadījumā varat izveidot ātrās numura
sastādīšanas ierakstu un saglabāt tālruņa kartes PIN kodu. Plašāku informāciju
skatiet sadaļā Ātro zvanu ierakstu iestatīšana.

Piezīme. Pārliecinieties, vai ir ieslēgta skaņa, lai dzirdētu numura izsaukšanas
signālu.

Lai nosūtītu faksu, izmantojot vadības paneli un kontrolētu numura sastādīšanu
1.
Ievietojiet oriģinālus. Papildinformāciju skatiet sadaļās Oriģināla novietošana uz

skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF).

2. Pieskarieties Fax (Fakss) un tad pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu) vai

Start Color (Sākt krāsu).
Ja printeris nosaka, ka automātiskajā dokumentu padevē ir ielikts oriģināls, būs
dzirdams centrāles atbildes toņa signālu.

3. Kad dzirdat centrāles atbildes toņa signālu, ievadiet numuru, izmantojot printera

vadības paneļa tastatūru.

4. Izpildiet visus turpmākos norādījumus.

Padoms Ja faksa nosūtīšanai izmantojat tālruņa karti un tās PIN kods ir
saglabāts kā ātrais zvans, saņemot pieprasījumu ievadīt PIN kodu,

pieskarieties

(Ātrā zvana ikona) (Speed Dial) (Ātrais zvans), lai izvēlētos

ātrā zvana ierakstu, kurā ir saglabāts PIN kods.

Fakss tiek nosūtīts, kad atbild saņēmēja faksa aparāts.

5. nodaļa

50

Fakss