Faksa nosūtīšanas ieplānošana noteiktā laikā

background image

Faksa nosūtīšanas ieplānošana noteiktā laikā

Var ieplānot melnbalta faksa sūtīšanu tuvāko 24 stundu laikā. Šī iespēja ļauj nosūtīt
melnbaltu faksu vēlu vakarā, piemēram, kad tālruņu līnijas ir brīvākas vai tarifi ir
zemāki. Kad pienāk norādītais laiks, printeris automātiski nosūta faksu.
Vienā reizē var ieplānot tikai viena faksa sūtīšanu. Taču, kad ir ieplānota faksa
sūtīšana, faksus var sūtīt arī parastajā veidā.

Piezīme. Var sūtīt tikai ieplānotus melnbaltus faksa ziņojumus.

Lai ieplānotu faksa sūtīšanu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Ievietojiet oriģinālus. Papildinformāciju skatiet sadaļās Oriģināla novietošana uz

skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF).

2. Pieskarieties Fax (Fakss) un pēc tam pieskarieties Settings (Iestatījumi).
3. Piekarieties Send Fax Later (Sūtīt faksu vēlāk).
4. Ievadiet nosūtīšanas laiku, pieskaroties (bultiņa uz augšu) un (bultiņa uz leju),

pieskarieties AM vai PM un pēc tam atlasiet Done (Gatavs).

5.

Ievadiet faksa numuru, izmantojot tastatūru, pieskarieties

(Ātrā zvana ikona)

(Speed Dial) (Ātrais zvans), lai atlasītu ātro zvanu, vai pieskarieties

(Zvanu

vēsture), lai atlasītu iepriekš izsaukta vai saņemta zvana numuru.

6. Pieskarieties Start Fax (Sākt faksa sūtīšanu).

Printeris skenē visas lappuses un displejā parāda plānoto sūtīšanas laiku. Fakss
tiek nosūtīts ieplānotajā laikā.

Faksa sūtīšana

51

background image

Lai atceltu ieplānotu faksu
1.
Pieskarieties displejā paziņojumam Send Fax Later (Sūtīt faksu vēlāk).

– vai –
Pieskarieties Fax (Fakss), pēc tam izvēlieties Fax Options (Faksa opcijas) vai Fax
Settings
(Faksa uzstādījumi).

2. Pieskarieties Cancel Scheduled Fax (Atcelt ieplānoto faksa sūtīšanu).