Faksa nosūtīšana vairākiem saņēmējiem

background image

Faksa nosūtīšana vairākiem saņēmējiem

Faksus var vienlaikus nosūtīt vairākiem adresātiem, atsevišķus ātro zvanu ierakstus
grupējot ātro zvanu grupu ierakstos.

Lai nosūtītu faksu vairākiem adresātiem, iepriekš uzstādot grupas ātro zvanu
1.
Ievietojiet oriģinālus. Papildinformāciju skatiet sadaļās Oriģināla novietošana uz

skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu padevē (ADF).

2.

Pieskarieties Fax (Fakss), pieskarieties

(Ātrā zvana ikona) un pēc tam atlasiet

adresātu grupu.

3. Pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu).

Ja printeris nosaka, ka automātiskajā dokumentu padevē ir ievietots oriģināls, tas
nosūta šo dokumentu uz katru ātro zvanu grupas ierakstos norādīto numuru.

Piezīme. Atmiņas ierobežojumu dēļ ātro zvanu ierakstu grupām var nosūtīt
tikai melnbaltus faksus. Printeris skenē faksu atmiņā un tad izsauc pirmo
numuru. Pēc savienojuma izveides tas nosūta faksu un izsauc nākamo numuru.
Ja numurs ir aizņemts vai neatbild, printeris veic darbības atbilstoši iestatījumu
Busy Redial (Izsaukt atkārtoti aizņemtu numuru) un No Answer Redial
(Izsaukt atkārtoti numuru, kas neatbild) vērtībām. Ja savienojumu nevar
izveidot, tiek izsaukts nākamais numurs un tiek ģenerēta kļūdu atskaite.