Faksa manuāla nosūtīšana, izmantojot tālruni

background image

Faksa manuāla nosūtīšana, izmantojot tālruni

Sūtot faksu manuāli, pirms faksa nosūtīšanas var veikt tālruņa zvanu un sarunāties ar
adresātu. Tas ir noderīgi, lai pirms faksa sūtīšanas informētu adresātu par to, ka sūtīsit
faksu. Sūtot faksu manuāli, tālruņa klausulē ir dzirdami numura sastādīšanas toņi,
tālruņa signāli un citas skaņas. Tas arī ļauj faksu sūtīšanai vieglāk izmantot telekarti.
Atkarībā no tā, kā saņēmējs ir iestatījis savu faksa aparātu, uz zvanu atbildēs
saņēmējs vai faksa aparāts. Ja uz telefona zvanu atbild saņēmējs, varat pirms faksa
nosūtīšanas runāt ar viņu. Ja uz zvanu atbild saņēmēja faksa aparāts, varat tam
nosūtīt faksa ziņojumu tieši, kad atskan faksa aparāta toņi.

Lai sūtītu faksu manuāli, izmantojot papildu tālruņa aparātu
1.
Novietojiet oriģinālu ar apdrukāto pusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai arī

automātiskajā dokumentu padevē. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet Oriģināla
novietošana uz skenera stikla un Oriģināla ievietošana automātiskajā dokumentu
padevē (ADF).

2. Pieskarieties Fax (Fakss).
3. Sastādiet numuru, izmantojot ar printeri savienotā tālruņa tastatūru.

Piezīme. Sūtot faksus manuāli, nelietojiet printera vadības paneļa tastatūru.
Adresāta numuru sastādiet ar tālruņa tastatūru.

Faksa sūtīšana

49

background image

4. Ja saņēmējs atbild uz tālruņa zvanu, varat pirms faksa nosūtīšanas ar viņu runāt.

Piezīme. Ja uz zvanu atbild faksa aparāts, jūs dzirdēsit saņēmēja faksa
aparāta toņus. Lai pārraidītu faksa ziņojumu, izpildiet nākamo darbību.

5. Kad esat gatavs nosūtīt faksu, pieskarieties Start Black (Sākt melnbaltu) vai Start

Color (Sākt krāsu).

Piezīme. Ja parādās uzvedne, izvēlieties Send Fax (Sūtīt faksu).

Ja pirms faksa sūtīšanas runājat ar saņēmēju, informējiet viņu, ka brīdī, kad
atskanēs faksa signāli, viņam jānospiež sava faksa aparāta poga Sākt.
Faksa nosūtīšanas laikā tālruņa līnijā būs klusums. Šajā brīdī jūs varat nolikt
klausuli. Ja vēlaties turpināt sarunu ar saņēmēju, palieciet uz līnijas līdz faksa
sūtīšanas beigām.