Saņemto faksu papīra formāta iestatīšana

background image

Saņemto faksu papīra formāta iestatīšana

Saņemtajiem faksiem var izvēlēties papīra formātu. Izvēlētajam papīra formātam ir
jāatbilst galvenajā teknē ievietotā papīra formātam. Faksus var izdrukāt vēlāk tikai uz
vēstuļu, A4 vai oficiālu dokumentu formāta papīra.

Piezīme. Ja faksa saņemšanas brīdī galvenajā turētājā ievietots nepareiza
formāta papīrs, fakss netiek izdrukāts un displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums. Lai
faksu izdrukātu, ievietojiet Letter, A4 vai Legal formāta papīru un pēc tam
pieskarieties OK (Labi).

Lai iestatītu saņemto faksu papīra formātu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Setup (Iestatīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Basic Fax Setup

(Faksa pamatuzstādījumi).

3. Pieskarieties Fax Paper Size (Faksa papīra formāts) un tad atlasiet kādu no