Nevēlamu faksa sūtītāju numuru bloķēšana

background image

Nevēlamu faksa sūtītāju numuru bloķēšana

Ja abonējat tālruņu operatora pakalpojumu zvanītāja ID noteikšanai, varat bloķēt
noteiktus faksa numurus, lai printeris nedrukātu no šiem numuriem saņemtus faksus.
Saņemot ienākošu faksa zvanu, printeris salīdzina tā numuru ar liekfaksu numuru
sarakstu, lai noteiktu, vai šis zvans ir jābloķē. Ja numurs sakrīt ar kādu no numuriem
bloķēto faksa numuru sarakstā, fakss netiek drukāts. (Maksimālais bloķēto faksa
numuru skaits ir atkarīgs no modeļa).

Piezīme. Šo funkciju nevar izmantot visās valstīs/reģionos. Ja tas netiek atbalstīts
jūsu valstī/reģionā, līdzeklis Junk Fax Blocker (Liekfaksu bloķētājs) nav redzams
izvēlnē Fax Options (Faksa opcijas) vai Fax Settings (Faksa iestatījumi).

Faksa saņemšana

57

background image

Piezīme. Ja sarakstam Caller ID (Zvanītāja ID) nav pievienots neviens tālruņa
numurs, tiek pieņemts, ka jūs neabonējat zvanītāja identificēšanas pakalpojumu.