Prasības opcijām Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā)

background image

Prasības opcijām Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā)

Administratora datoram — datoram, no kura aktivizēta funkcija Fax to PC (Faksa
saņemšana PC datorā) vai Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā) — vienmēr
jābūt ieslēgtam. Opcijas Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) vai Fax to Mac
(Faksa saņemšana Mac datorā) administrēšanai var izmantot tikai vienu datoru.

Galamērķa mapes datoram vai serverim vienmēr jābūt ieslēgtam. Mērķa datoram
arī jābūt aktīvam; faksi netiks saglabāti, ja dators būs neaktīvs vai atradīsies
hibernēšanas režīmā.

Ievades teknē jābūt ievietotam papīram. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Apdrukājamo materiālu ievietošana.

Opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā) aktivizēšana
Datorā, kurā darbojas Windows operētājsistēma, izmantojiet Ciparu faksa
uzstādīšanas vedni, lai aktivizētu Fax to PC (Fakss uz PC datoru) funkciju. Datorā,
kurā darbojas operētājsistēma Macintosh, varat izmantot utilītu HP Utility (HP utilīta).

Lai iestatītu opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) (operētājsistēma
Windows)
1.
Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet Programs (Programmas)

vai All Programs (Visas programmas), atlasiet sava HP printera mapi un pēc tam
atlasiet opciju savam HP printerim.

2. Veiciet dubultklikšķi uz Fax Actions (Faksa darbības), tad dubultklikšķi uz Digital

Fax Setup Wizard (Ciparu faksa iestatījumu vednis).

3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu opciju Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā; Mac OS X)
1.
Atveriet utilītu HP Utility (HP utilīta). Papildinformāciju skatiet sadaļā HP Utility (HP

utilītprogramma; Mac OS X).

2. Utilītas HP Utility (HP utilīta) rīkjoslā noklikšķiniet uz ikonas Applications

(Lietojumprogrammas).

3. Veiciet dubultklikšķi uz HP Setup Assistant (HP iestatīšanas palīgs) un izpildiet

ekrānā redzamās instrukcijas.

Opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā) iestatījumu mainīšana
Opcijas Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) iestatījumus var jebkurā laikā
atjaunināt, izmantojot Ciparu faksa uzstādīšanas vedni. Opcijas Fax to Mac (Faksa
saņemšana Mac datorā) iestatījumus var atjaunināt, izmantojot HP Utility (HP
utilītprogramma).

5. nodaļa

60

Fakss