Opciju Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā) aktivizēšana

background image