Faksa saņemšanas pieprasījums

background image

Faksa saņemšanas pieprasījums

Pieprasīšanas funkcija ļauj printerim pieprasīt, lai cits faksa aparāts nosūta tam rindā
gaidošu faksu. Izmantojot funkciju Poll to Receive (Aptaujāt, lai saņemtu), printeris
izsauc norādītā faksa aparāta numuru un pieprasa no tā faksa ziņojumu. Minētajā

Faksa saņemšana

55

background image

faksa aparātā jābūt iestatījumam, ka aparāts ļauj veikt pieprasījumus, turklāt tā darbu
rindā jābūt nosūtīšanai sagatavotam faksam.

Piezīme. Šis printeris neatbalsta pieprasījumu piekļuves kodus. Pieprasījumu
piekļuves kodi ir drošības līdzeklis, kas ļauj saņemt faksu tikai tad, ja saņemošais
faksa aparāts nodrošina piekļuves kodu tam printerim, kuram tiek nosūtīts
pieprasījums. Pārliecinieties, vai printerim, kam tiek nosūtīts pieprasījums, nav
iestatīts piekļuves kods (vai nav mainīts noklusējuma piekļuves kods) vai printeris
nevar saņemt faksu.

Lai iestatītu faksa saņemšanas pieprasījumu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties Fax (Fakss) un pēc tam atlasiet Settings (Iestatījumi).
2. Pieskarieties Poll to Receive (Saņemšanas pieprasījums).
3. Ievadiet otra faksa aparāta numuru.
4. Pieskarieties Start Fax (Sākt faksa sūtīšanu).