Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksiem

background image

opcijām.

Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksiem

Iestatījums Automatic Reduction (Automātiska samazināšana) nosaka, kas printerim
ir jādara, ja saņemtais fakss ir lielāks par noklusējuma papīra formātu. Pēc
noklusējuma šis iestatījums ir aktivizēts, tāpēc ienākošā faksa attēls tiek samazināts tā,
lai fakss ietilptu vienā lapā, ja tas ir iespējams. Ja šī funkcija ir izslēgta, informācija, kas
neietilpst pirmajā lapā, tiek drukāta otrajā lapā. Iestatījums Automatic Reduction
(Automātiska samazināšana) ir ērts, ja saņemat Legal formāta faksu, bet galvenajā
teknē ir ievietots Letter formāta papīrs.

Lai iestatītu automātisko samazināšanu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Setup (Iestatīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

3. Pieskarieties Automatic Reduction (Automātiskā samazināšana) un tad atlasiet

On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).