Faksa saņemšana

background image

Faksa saņemšana

Faksus var saņemt automātiski vai manuāli. Ja izslēdzat opciju Auto Answer
(Automātiskais atbildētājs), faksus jāsaņem manuāli. Ja opcija Auto Answer
(Automātiskais atbildētājs) ir ieslēgta (noklusējuma iestatījums), printeris automātiski
atbild uz ienākošajiem zvaniem un saņem faksus, kad ir atskanējis iestatījumā Rings
to Answer
(Zvana signālu skaits līdz atbildei) norādītais zvana signālu skaits. (Rings
to Answer
(Zvana signālu skaits līdz atbildei) noklusējuma iestatījums ir pieci zvana
signāli).
Ja saņemat Legal vai lielāka papīra formāta faksu un printeris pašreiz nav pareizi
iestatīts Legal papīra formāta lietošanai, printeris automātiski samazina faksu, lai tas
atbilstu ievietotajam papīram. Ja funkcija Automatic Reduction (Automātiska
samazināšana) ir atspējota, printeris izdrukā faksu uz divām lapām.

Piezīme. Ja kopējat dokumentu, kad tiek atsūtīts fakss, fakss tiek saglabāts
printera atmiņā līdz kopēšanas beigām. Tas var samazināt atmiņā saglabāto faksa
lapu skaitu.