Numuru izsaukšanas metodes iestatīšana

background image

Numuru izsaukšanas metodes iestatīšana

Izmantojiet šeit aprakstītās darbības, lai iestatītu toņu numuru izsaukšanu vai
impulskoda numuru izsaukšanu. Rūpnīcā iestatītais noklusējums ir Tone (Toņu).
Nemainiet šo iestatījumu, ja vien neesat pārliecināts, ka tālruņa līnija nevar izmantot
toņu numuru izsaukšanu.

Piezīme. Impulskoda numuru izsaukšana nav pieejama visās valstīs/reģionos.

Lai iestatītu zvana izsaukšanas metodi
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Basic Fax

Setup (Faksa pamatiestatījumi).

3. Pieskarieties (bultiņa uz leju) un pēc tam pieskarieties Tone or Pulse Dialing

(Toņu vai impulsu izsaukšana).

4. Pieskarieties, lai izvēlētos, Tone Dialing (Toņu izsaukšana) vai Pulse Dialing

(Impulskoda izsaukšana).