Faksa skaņas skaļuma iestatīšana

background image

Faksa skaņas skaļuma iestatīšana

Izmantojiet šo procedūru, lai palielinātu vai samazinātu faksa skaņu skaļumu.

Lai iestatītu faksa zvana skaļumu
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Basic Fax

Setup (Faksa pamatiestatījumi).

3. Pieskarieties Fax Sound Volume (Faksa zvana skaļums).
4. Pieskarieties, lai izvēlētos Soft (Klusi), Loud (Skaļi) vai Off (Izslēgts).

5. nodaļa

68

Fakss