Faksa ātruma iestatīšana

background image

Faksa ātruma iestatīšana

Var norādīt, ar kādu ātrumu printerim ir jāsazinās ar citiem faksa aparātiem, saņemot
un nosūtot faksus.
Ja izmantojat kādu šiem pakalpojumiem, var būt nepieciešams samazināt faksa
ātrumu:

interneta telefona pakalpojums;

PBX sistēma;

faksa pārraide, izmantojot interneta protokolu (FoIP);

integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) pakalpojums.

Ja faksu sūtīšanā un saņemšanā rodas problēmas, mēģiniet izmantot mazāku Fax
Speed
(faksa ātrumu). Tabulā doti iespējamie faksa ātruma iestatījumi.

Faksa ātruma iestatījums

Faksa ātrums

Ātrs

v.34 (33600 bodi)

Medium (Vidējs)

v.17 (14400 bodi)

Slow (Lēns)

v.29 (9600 bodi)

Lai iestatītu faksa ātrumu
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

3. Pieskarieties Fax Speed (Faksa ātrums).
4. Pieskarieties, lai izvēlētos opciju.