Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto answer)

background image

Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto answer)

Atbildes režīms nosaka, vai printeris atbild uz ienākošajiem zvaniem.

Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), ja vēlaties, lai
printeris atbildētu uz faksa zvaniem automātiski. Printeris atbild uz visiem
ienākošajiem zvaniem un faksiem.

Izslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), ja vēlaties saņemt
faksus manuāli. Jums ir jābūt tuvumā, lai personiski atbildētu uz ienākošo faksa
zvanu, pretējā gadījumā printeris faksus nesaņems.

Lai iestatītu atbildes režīmu
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Basic Fax

Setup (Faksa pamatiestatījumi).

3. Pieskarieties Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) un tad atlasiet On (Ieslēgts)

vai Off (Izslēgts).