Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai

background image

Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai

Daudzi telekomunikāciju uzņēmumi piedāvā atšķirīgu zvanu funkciju, kas ļauj izmantot
vairākus tālruņu numurus vienā tālruņa līnijā. Abonējot šo pakalpojumu, katram
numuram tiek piešķirts atšķirīgs zvana signāla veids. Printeri var iestatīt, lai tas
atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, kam ir noteikts zvana signāla veids.
Ja pievienojat printeri līnijai ar atšķirīgu zvanu funkciju, palūdziet telekomunikāciju
uzņēmumam piešķirt vienu zvana signālu veidu balss zvaniem un citu — faksa
zvaniem. HP iesaka faksa numuriem pieprasīt dubultos vai trīskāršos zvana signālus.
Kad printeris atpazīst norādīto zvana signālu, tas atbild uz zvanu un saņem faksu.

Padoms Iespējams izmantot arī printera vadības panelī atrodamo Ring Pattern
Detection (Zvana signāla veida noteikšana) līdzekli, lai uzstādītu atšķirīgu signālu.
Ar šīs funkcijas palīdzību printeris atpazīst un ieraksta ienākošā zvana signāla
veidu un, pamatojoties uz šo zvanu, automātiski nosaka īpašo signāla veidu, kuru
jūsu tālruņu pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris faksa zvaniem.

Ja neizmantojat zvanu izšķiršanas pakalpojumu, izmantojiet noklusēto zvana veidu,
kas ir All Rings (Visi zvani).

Piezīme. Printeris nevar saņemt faksus, kad galvenajam tālrunim ir nocelta
klausule.

Atbildes zvana signāla nomainīšana atšķirīgu zvanu iegūšanai
1.
Pārliecinieties, vai printeris ir iestatīts automātiski atbildēt uz faksa zvaniem.
2. Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
3. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

4. Pieskarieties Distinctive Ring (Atšķirīgs zvans).

5. nodaļa

66

Fakss

background image

5. Parādās paziņojums, kas norāda, ka šo iestatījumu nevajadzētu mainīt, ja vienai un

tai pašai tālruņa līnijai nav vairāki numuri. Pieskarieties Yes (Jā), lai turpinātu.

6. Veiciet vienu no šīm darbībām:

Pieskarieties zvana signāla veidam, kuru jūsu tālruņu pakalpojumu sniedzējs ir
piešķīris faksa zvaniem.
-vai-

Pieskarieties Ring Pattern Detection (Ierakstītā zvana signāla veids) un pēc
tam izpildiet printera vadības panelī redzamās instrukcijas.

Piezīme. Ja funkcija Ring Pattern Detection (Ierakstītā zvana signāla veids)
nespēj noteikt zvana signāla veidu vai arī ja šī funkcija tiek izslēgta, pirms tā
pabeidz darbu, zvanu veids tiek automātiski uzstādīts uz noklusējumu All
Rings
(Visi zvani).

Piezīme. Ja izmantojat PBX tālruņu sistēmu, kurā iekšējiem un ārējiem
zvaniem ir dažādi signālu veidi, piezvaniet uz faksa numuru no ārēja numura.