Zvanītāju ID atskaites drukāšana

background image

Zvanītāju ID atskaites drukāšana

Lietojiet turpmāk norādīto procedūru, lai izdrukātu zvanītāju ID faksa numuru sarakstu.

Lai drukātu zvanītāju ID vēstures atskaiti
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax Reports

(Faksa atskaites).

3. Pieskarieties Caller ID Report (Zvanītāja ID atskaite).

5. nodaļa

72

Fakss