Faksa žurnāla notīrīšana

background image

Faksa žurnāla notīrīšana

Lai notīrītu faksa žurnālu, veiciet turpmāk norādītās darbības.

Piezīme. Veicot faksa žurnāla tīrīšanu tiks izdzēsti arī visi atmiņā saglabātie faksi.

Faksa žurnāla iztīrīšana
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

Pieskarieties Tools (Rīki).
-vai-

Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax
Tools
(Faksa rīki).

3. Pieskarieties Clear Fax Log (Notīrīt faksa žurnālu).