Faksa žurnāla drukāšana un apskate

background image

Faksa žurnāla drukāšana un apskate

Var izdrukāt to faksu žurnālus, kas ir saņemti un nosūtīti, izmantojot printeri.

Lai drukātu faksa žurnālu, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax Reports

(Faksa atskaites).

3. Pieskarieties Fax Log (Faksa žurnāls).