Detalizētas informācijas par pēdējo faksa operāciju drukāšana

background image

Detalizētas informācijas par pēdējo faksa operāciju drukāšana

Atskaitē par pēdējo faksa operāciju tiek drukāta pēdējās notikušās faksa operācijas
informācija. Informācija ietver faksa numuru, lapu skaitu un faksa statusu.

Lai drukātu pēdējās faksa operācijas atskaiti
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Fax Reports

(Faksa atskaites).

3. Pieskarieties Last Transaction (Pēdējā darbība).