Atskaišu lietošana

background image

Atskaišu lietošana

Var iestatīt, lai printeris par katru saņemto un nosūtīto faksu automātiski drukātu kļūdu
atskaites un apstiprinājuma atskaites. Pēc nepieciešamības var arī manuāli izdrukāt
sistēmas atskaites. Šīs atskaites sniedz lietderīgu sistēmas informāciju par printeri.
Pēc noklusējuma printeris iestatīts drukāt atskaites tikai tad, ja rodas problēma, nosūtot
vai saņemot faksu. Apstiprinājuma ziņojums, kas norāda vai fakss ir veiksmīgi nosūtīts,
īslaicīgi parādās vadības paneļa displejā pēc katras darbības veikšanas.

Piezīme. Ja atskaites nav salasāmas, varat pārbaudīt aptuveno tintes līmeni,
izmantojot vadības paneli vai HP programmatūru. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Printera pārvaldības rīki.

Piezīme. Tintes līmeņa paziņojumi un indikatori ir paredzēti tikai plānošanai.
Saņemot ziņojumu par zemu tintes līmeni, apsveriet rezerves kasetnes
sagatavošanu, lai izvairītos no drukas darbu kavēšanās. Kamēr nav attiecīgā
paziņojuma, tintes kasetnes nav jāmaina.

Piezīme. Gādājiet, lai drukas galviņas un tintes kasetnes būtu labā stāvoklī un
pareizi ievietotas. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Darbs ar tintes kasetnēm.