Ātro zvanu ierakstu saraksta drukāšana

background image

Ātro zvanu ierakstu saraksta drukāšana

Lai izdrukātu sarakstu, kurā iekļauti visi iestatītie ātro zvanu ieraksti, veiciet šādas
darbības:
1. Ievietojiet papīru teknē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Apdrukājamo materiālu

ievietošana.

2. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

3. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu iestatīšana).

4. Pieskarieties Print Speed Dial List (Drukāt ātro zvanu sarakstu).