Ātro zvanu ierakstu iestatīšana un mainīšana

background image

Šajā nodaļā iekļautas šādas tēmas:

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana un mainīšana

Ātro zvanu ierakstu grupu iestatīšana un mainīšana

Ātro zvanu ierakstu dzēšana

Ātro zvanu ierakstu saraksta drukāšana

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana un mainīšana

Faksa numurus var saglabāt kā ātro zvanu ierakstus.

Lai iestatītu ātro zvanu ierakstus
1.
Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam izvēlieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu uzstādīšana).

3. Pieskarieties Add/Edit Speed Dial (Pievienot/rediģēt ātro zvanu) un tad

pieskarieties vēl neizmantotam numura ierakstam.

4. Ievadiet faksa numuru un pēc tam pieskarieties Next (Tālāk).

Piezīme. Neaizmirstiet iekļaut vajadzīgās pauzes vai citus nepieciešamos
numurus, piemēram, rajona kodu, piekļuves kodu (lai varētu izsaukt numuru
ārpus PBX sistēmas (parasti 9 vai 0)) vai prefiksu (ja izsaucat numuru no liela
attāluma).

5. Ierakstiet ātrā zvana ieraksta nosaukumu un tad pieskarieties Done (Gatavs).

Lai izmainītu ātro zvanu ierakstus
1.
Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam izvēlieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu uzstādīšana).

3. Pieskarieties Add/Edit Speed Dial (Pievienot/rediģēt ātro zvanu) un tad

pieskarieties tam ātrā zvana ierakstam, kuru vēlaties mainīt.

5. nodaļa

62

Fakss

background image

4. Ja vēlaties nomainīt faksa numuru, ierakstiet jaunu numuru un piespiediet Next

(Tālāk).

Piezīme. Neaizmirstiet iekļaut vajadzīgās pauzes vai citus nepieciešamos
numurus, piemēram, rajona kodu, piekļuves kodu (lai varētu izsaukt numuru
ārpus PBX sistēmas (parasti 9 vai 0)) vai prefiksu (ja izsaucat numuru no liela
attāluma).

5. Ja vēlaties nomainīt ātrā zvana ieraksta nosaukumu, ierakstiet jauno nosaukumu

un piespiediet Done (Gatavs).