Ātro zvanu ierakstu grupu iestatīšana un mainīšana

background image

Ātro zvanu ierakstu grupu iestatīšana un mainīšana

Faksa numuru grupas var saglabāt kā ātro zvanu grupas ierakstu.

Lai iestatītu ātro zvanu grupas ierakstus

Piezīme. Pirms ātrā zvana grupas ieraksta izveides ir jābūt izveidotam vismaz
vienam ātrā zvana ierakstam.

1. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam izvēlieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu uzstādīšana).

3. Pieskarieties Group Speed Dial (Ātrais zvans grupai) un tad pieskarieties vēl

neizmantotam numura ierakstam.

4. Pieskarieties tiem ātrā zvana ierakstiem, kurus vēlaties iekļaut ātrā zvana grupas

ierakstā, un pēc tam pieskarieties OK (Labi).

5. Ierakstiet ātrā zvana ieraksta nosaukumu un tad pieskarieties Done (Gatavs).

Lai mainītu ātro zvanu grupas ierakstus
1.
Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam izvēlieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu uzstādīšana).

3. Izvēlieties Group Speed Dial (Ātrais zvans grupai) un tad pieskarieties ierakstam,

kuru vēlaties mainīt.

4. Ja vēlaties pievienot vai izņemt ātrā zvana ierakstus no grupas, pieskarieties tiem

ātrā zvana ierakstiem, kurus vēlaties iekļaut vai izņemt, un pēc tam pieskarieties
OK (Labi).

5. Ja vēlaties nomainīt ātrā zvana grupas ieraksta nosaukumu, ierakstiet jauno

nosaukumu un pieskarieties Done (Gatavs).

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana

63