Ātro zvanu ierakstu dzēšana

background image

Ātro zvanu ierakstu dzēšana

Lai dzēstu ātrā zvana ierakstus vai ātrā zvana grupas ierakstus, veiciet šādas
darbības:
1. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties

Setup (Iestatīšana).

2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Speed Dial

Setup (Ātro zvanu iestatīšana).

3. Pieskarieties Delete Speed Dial (Dzēst ātro zvanu), pieskarieties ierakstam, kuru

vēlaties dzēst un tad, lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties Yes (Jā).

Piezīme. Dzēšot ātrā zvana grupas ierakstu, netiek dzēsti atsevišķi ātrā
zvana ieraksti.