Fakss

background image

5

Fakss

Printeri var izmantot, lai nosūtītu un saņemtu faksa ziņojumus, arī krāsu faksa
ziņojumus. Var ieplānot faksa ziņojumus nosūtīšanai vēlāk un, uzstādot ātros zvanus,
ātri un vienkārši nosūtīt faksa ziņojumus uz bieži izmantojamiem numuriem. Izmantojot
printera vadības paneli, var arī iestatīt vairākas faksa opcijas, piemēram, nosūtāmo
faksa ziņojumu izšķirtspēju un kontrastu no gaišāku uz tumšāku vai pretēji.

Piezīme. Pirms sākat sūtīt un saņemt faksu, pārliecinieties, vai printeris ir pareizi
iestatīts faksa operāciju veikšanai. Iespējams, ka to jau esat izdarījis sākotnējās
iestatīšanas laikā, izmantojot vadības paneli vai printera komplektā iekļauto HP
programmatūru. Lai pārliecinātos, vai faksa aparāts ir iestatīts pareizi, var palaist
faksa iestatījumu pārbaudi, izmantojot vadības paneli. Plašāku informāciju par
faksa pārbaudi skatiet sadaļā Faksa iestatījumu pārbaude.