K variants: balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un balss pastu

background image

Kad zvana tālrunis, automātiskais atbildētājs atbild pēc jūsu iestatītā zvana signālu skaita un tad
atskaņo jūsu iepriekš ierakstīto uzrunu. Printeris pārbauda zvanus šajā laikā, "klausoties", vai
neatskan faksa signāls. Ja tiek noteikti ienākoši faksa signāli, printeris sāk emitēt faksa
saņemšanas signālus un pieņemt faksu; ja faksa signāli netiek uztverti, printeris līniju vairs
nepārbauda un automātiskais atbildētājs var ierakstīt balss ziņojumu.
Ja vienu tālruņa līniju izmantojat tālrunim, faksam un jums ir datora DSL modems, izpildiet šos
norādījumus, lai uzstādītu faksu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

K variants: balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un balss pastu

Ja uz vienu tālruņa numuru saņemat gan tālruņa, gan faksa zvanus, šai tālruņa līnijai ir pievienots
datora iezvanes modems un izmantojat to arī balss pasta pakalpojumam, ko piedāvā tālruņu
pakalpojumu sniedzējs, uzstādiet printeri, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Piezīme. Faksus nevar saņemt automātiski, ja balss pasta pakalpojumiem ir tas pats tālruņa
numurs, ko izmantojat faksa zvaniem. Faksi jāsaņem manuāli; tas nozīmē, ka jums jābūt klāt,
lai personiski atbildētu uz ienākošo faksu zvaniem. Ja vēlaties saņemt faksus automātiski,
sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu
pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

Tā kā datora iezvanes modems un printeris izmanto vienu tālruņa līniju, datora modemu un
printeri nevar lietot vienlaicīgi. Piemēram, printeri nevar izmantot darbam ar faksu, ja datora
iezvanes modems tiek lietots e-pasta ziņojuma sūtīšanai vai interneta pārlūkošanai.
Pastāv divi veidi, kā savienot printeri ar datoru, atkarībā no tālruņa portu skaita jūsu datorā. Pirms
sākat, pārbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tālruņa porti.

Ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, jums jāiegādājas paralēlais sadalītājs (ko reizēm sauc
arī par savienotāju), kā parādīts attēlā. (Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports priekšā
un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet divu līniju telefona sadalītāju, seriālo telefonu
sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un kontaktdakša
aizmugurē.)

Paralēlā sadalītāja piemērs

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

201

background image

Ja datoram ir divi tālruņa porti, uzstādiet printeri šādi:

Printera aizmugures skats

1

4

2

3

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

3

Dators ar modemu

4

Tālrunis

Lai printeri uzstādītu darbam vienā tālruņa līnijā ar datoru, kam ir divi tālruņa porti
1.
Izņemiet balto spraudni no printera aizmugurē esošā porta, kas ir apzīmēts ar 2-EXT.
2. Atrodiet datora aizmugurē tālruņa kabeli (datora iezvanes modema kabeli), kas pievienots

tālruņa sienas kontaktligzdai. Atvienojiet kabeli no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to
printera aizmugurē esošajam portam, kas apzīmēts ar 2-EXT.

3. Pievienojiet tālruņa aparātu portam "OUT" datora iezvanes modema aizmugurē.
4. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

5. Ja modema programmatūrai ir iestatīts, ka faksi automātiski jāsaņem datorā, izslēdziet šo

iestatījumu.

Piezīme. Ja datora modema programmatūrā nav izslēgts automātiskās faksa
saņemšanas iestatījums, printeris nevar saņemt faksu.

Pielikums C

202

Faksa papildiestatījumi

background image

6. Izslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
7. Palaidiet faksa pārbaudi.
Jābūt pieejamam cilvēkam, kas personīgi var atbildēt uz faksa zvaniem; pretējā gadījumā printeris
nevar saņemt faksa ziņojumus.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.