Balss/faksa līnija kopā ar datora DSL/ADSL modemu un automātisko atbildētāju

background image

Balss/faksa līnija kopā ar datora DSL/ADSL modemu un automātisko atbildētāju

1

1

8

8

3

3

7

2

6

5

4

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Paralēlais sadalītājs

3

DSL/ADSL filtrs

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

199

background image

4

Printera komplektā iekļautais tālruņa kabelis ir pievienots portam 1-
LINE printera aizmugurē
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

5

DSL/ADSL modems

6

Dators

7

Automātiskais atbildētājs

8

Tālruņa aparāts (papildaprīkojums)

Piezīme. Ir jāiegādājas paralēlais sadalītājs. Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports
priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet 2 līniju telefona sadalītāju, seriālo
telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.

Lai uzstādītu printeri darbam ar datora DSL/ADSL modemu
1.
Iegādāties DSL/ADSL filtru no DSL/ADSL pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme. Tālruņi, kas citās dzīvokļa/biroja daļās šo pašu tālruņa numuru izmanto DSL/
ADSL pakalpojumam, jāpievieno papildu DSL/ADSL filtriem, lai veicot balss zvanus,
novērstu troksni.

2. Izmantojiet printera komplektā iekļauto tālruņa kabeli un pievienojiet vienu tā galu pie DSL/

ADSL filtra, pēc tam printera aizmugurē pievienojiet otru galu pie porta, kas apzīmēts ar 1-
LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto vadu, lai savienotu DSL/ADSL filtru ar printeri,
iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem tālruņa
vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

3. Savienojiet DSL/ADSL filtru ar sadalītāju.
4. Atvienojiet automātisko atbildētāju no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to printera

aizmugurē portam, kas apzīmēts ar 2-EXT.

Piezīme. Ja automātiskais atbildētājs netiek pievienots printerim tieši, faksa tonālie
signāli no nosūtošā faksa aparāta var tikt ierakstīti automātiskajā atbildētājā, un printeris,
visticamāk, nevarēs saņemt faksa ziņojumus.

5. Pievienojiet DSL modemu paralēlajam sadalītājam.
6. Savienojiet paralēlo sadalītāju ar sienas kontaktligzdu.
7. Iestatiet, ka automātiskajam atbildētājam jāatbild pēc neliela zvana signālu skaita.
8. Izmainiet printera iestatījumu Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei), norādot

vislielāko zvana signālu skaitu, kādu jūsu printeris atbalsta.

Piezīme. Maksimālais zvana signālu skaits dažādās valstīs/reģionos ir atšķirīgs.

9. Palaidiet faksa pārbaudi.

Pielikums C

(turpinājums)

200

Faksa papildiestatījumi