J variants: telefona/faksa līnija kopā ar datora modemu un automātisko atbildētāju

background image

8. Palaidiet faksa pārbaudi.
Kad zvana tālrunis, automātiskais atbildētājs atbild pēc jūsu iestatītā zvana signālu skaita un tad
atskaņo jūsu iepriekš ierakstīto uzrunu. Printeris pārbauda zvanus šajā laikā, "klausoties", vai
neatskan faksa signāls. Ja tiek noteikti ienākoši faksa signāli, printeris sāk emitēt faksa
saņemšanas signālus un pieņemt faksu; ja faksa signāli netiek uztverti, printeris līniju vairs
nepārbauda un automātiskais atbildētājs var ierakstīt balss ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

J variants: telefona/faksa līnija kopā ar datora modemu un automātisko atbildētāju

Ja saņemat gan tālruņa, gan faksa zvanus uz vienu un to pašu tālruņa numuru, un šai tālruņa
līnijai ir pievienots arī datora modems un automātiskais atbildētājs, uzstādiet savu printeri, kā
aprakstīts šajā nodaļā.

Piezīme. Tā kā datora iezvanes modems un printeris izmanto vienu tālruņa līniju, datora
modemu un printeri nevar lietot vienlaicīgi. Piemēram, nevar izmantot printeri darbam ar
faksu, kamēr datora iezvanes modems tiek lietots e-pasta ziņojuma sūtīšanai vai interneta
piekļuvei.