I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko atbildētāju

background image

I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko atbildētāju

Ja uz vienu tālruņa numuru saņemat gan balss zvanus, gan faksa zvanus un šai tālruņa līnijai ir
pievienots arī automātiskais atbildētājs, kas atbild uz šī tālruņa numura balss zvaniem, uzstādiet
printeri, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Printera aizmugures skats

1

2

3

4

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu pieslēgumu pie porta 1-LINE printera aizmugurē, izmantojiet
komplektā iekļauto tālruņa kabeli
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij
vai reģionam atbilstošam adapterim.

3

Automātiskais atbildētājs

4

Tālruņa aparāts (papildaprīkojums)

Lai printeri iestatītu darbam ar tālruņa/faksa līniju, ko izmanto arī automātiskais atbildētājs
1.
Izņemiet balto spraudni no printera aizmugurē esošā porta, kas ir apzīmēts ar 2-EXT.
2. Atvienojiet automātisko atbildētāju no tālruņa sienas kontakta un pievienojiet to portam 2-EXT

printera aizmugurē.

Piezīme. Ja automātiskais atbildētājs netiek pievienots printerim tieši, faksa tonālie
signāli no nosūtošā faksa aparāta var tikt ierakstīti automātiskajā atbildētājā, un printeris,
visticamāk, nevarēs saņemt faksa ziņojumus.

3. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

Pielikums C

196

Faksa papildiestatījumi

background image

4. Papildiespēja. Ja jūsu automātiskajam atbildētājam nav iebūvēta tālruņa, tālruni ieteicams

pievienot tālruņa "OUT" portam automātiskā atbildētāja aizmugurē.

Piezīme. Ja automātiskajam atbildētājam nevar pieslēgt ārēju tālruni, varat iegādāties
un lietot paralēlo sadalītāju (kuru dēvē arī par savienotāju), lai printerim pieslēgtu gan
automātisko atbildētāju, gan tālruni. Šiem savienojumiem var izmantot standarta tālruņa
kabeļus.

5. Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
6. Iestatiet, ka automātiskajam atbildētājam jāatbild pēc neliela zvana signālu skaita.
7. Izmainiet printera iestatījumu Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei), norādot

vislielāko zvana signālu skaitu, kādu jūsu printeris atbalsta. (Maksimālais zvana signālu skaits
ir atkarīgs no valsts/reģiona.)