Balss/fakss kopā ar datora DSL/ADSL modemu

background image

Balss/fakss kopā ar datora DSL/ADSL modemu

Izpildiet šos norādījumus, ja datoram ir DSL/ADSL modems

1

1

7

5

4

2

3

7

3

6

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Paralēlais sadalītājs

3

DSL/ADSL filtrs

Pielikums C

194

Faksa papildiestatījumi

background image

4

Lai izveidotu pieslēgumu pie porta 1-LINE printera aizmugurē,
izmantojiet komplektā iekļauto tālruņa kabeli.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

5

DSL/ADSL modems

6

Dators

7

Tālrunis

Piezīme. Ir jāiegādājas paralēlais sadalītājs. Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports
priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet 2 līniju telefona sadalītāju, seriālo
telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.

Lai uzstādītu printeri darbam ar datora DSL/ADSL modemu
1.
Iegādāties DSL filtru no sava pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme. Tālruņi, kas citās dzīvokļa/biroja daļās šo pašu tālruņa numuru izmanto DSL
pakalpojumam, jāpievieno papildu DSL filtriem, lai veicot balss zvanus novērstu troksni.

2. Izmantojot printera komplektā iekļauto tālruņa kabeli, pievienojiet vienu tā galu pie DSL filtra,

pēc tam printera aizmugurē pievienojiet otru galu pie porta, kas apzīmēts ar 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto vadu, lai savienotu DSL filtru ar printeri, iespējams,
faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no visiem tālruņa vadiem,
kādi jums, iespējams, jau ir mājās vai birojā.

3. Ja izmantojat paralēlo tālruņu sistēmu, printera aizmugurē izņemiet balto spraudni no porta,

kas apzīmēts ar 2-EXT, un tad pievienojat šim portam tālruni.

4. Pievienojiet DSL filtru paralēlajam sadalītājam.
5. Pievienojiet DSL modemu paralēlajam sadalītājam.
6. Savienojiet paralēlo sadalītāju ar sienas kontaktligzdu.
7. Palaidiet faksa pārbaudi.
Atskanot tālruņa zvanam, printeris automātiski atbild pēc noteikta zvana signālu skaita, kuru
norādāt iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Printeris sāk emitēt
faksa saņemšanas tonālos signālus nosūtošajai faksa iekārtai un saņem faksa ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

(turpinājums)

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

195