H variants: balss/faksa līnija kopā ar datora modemu

background image

3. Pievienojiet DSL filtru paralēlajam sadalītājam.
4. Pievienojiet DSL modemu paralēlajam sadalītājam.
5. Savienojiet paralēlo sadalītāju ar sienas kontaktligzdu.
6. Palaidiet faksa pārbaudi.
Atskanot tālruņa zvanam, printeris automātiski atbild pēc noteikta zvana signālu skaita, kuru
norādāt iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Printeris sāk emitēt
faksa saņemšanas tonālos signālus nosūtošajai faksa iekārtai un saņem faksa ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

H variants: balss/faksa līnija kopā ar datora modemu

Pastāv divi veidi, kā savienot printeri ar datoru, atkarībā no tālruņa portu skaita jūsu datorā. Pirms
sākat, pārbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tālruņa porti.

Piezīme. Ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, jums jāiegādājas paralēlais sadalītājs (ko
reizēm sauc arī par savienotāju), kā parādīts attēlā. (Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11
ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet divu līniju telefona sadalītāju,
seriālo telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.)