Printera uzstādīšana darbam ar datora DSL/ADSL modemu

background image

Printera uzstādīšana darbam ar datora DSL/ADSL modemu

Ja jums ir DSL līnija un šo tālruņa līniju izmantojat faksu sūtīšanai, izpildiet šos norādījumus, lai
uzstādītu faksu.

1

4

2

5

3

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Paralēlais sadalītājs

3

DSL/ADSL filtrs
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa kabeļa galu
printera aizmugurē esošajam portam 1-LINE. Pievienojiet otru kabeļa
galu DSL/ADSL filtram.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

4

Dators

5

Datora DSL/ADSL modems

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

191

background image

Piezīme. Ir jāiegādājas paralēlais sadalītājs. Paralēlajam sadalītājam ir viens RJ-11 ports
priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē. Neizmantojiet 2 līniju telefona sadalītāju, seriālo
telefonu sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un
kontaktdakša aizmugurē.

Lai uzstādītu printeri darbam ar datora DSL/ADSL modemu
1.
Iegādāties DSL filtru no sava pakalpojumu sniedzēja.
2. Izmantojiet printera komplektācijā iekļauto tālruņa kabeli un pievienojiet vienu tā galu pie DSL

filtra, pēc tam printera aizmugurē pievienojiet otru galu pie porta, kas apzīmēts ar 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektācijā iekļauto vadu, lai savienotu DSL filtru ar printeri,
iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem tālruņa
vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.