G variants: faksa līniju izmanto arī datora modems (balss zvani netiek saņemti)

background image

2. Izslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
3. Palaidiet faksa pārbaudi.
Jābūt pieejamam cilvēkam, kas personīgi var atbildēt uz faksa zvaniem; pretējā gadījumā printeris
nevar saņemt faksa ziņojumus. Jums jāuzsāk manuālā faksa pārraide, pirms uz zvanu atbild balss
pasts.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

G variants: faksa līniju izmanto arī datora modems (balss zvani netiek saņemti)

Ja ir faksa līnija, kas netiek izmantota balss zvanu saņemšanai, un šai līnijai ir pievienots arī
datora modems, uzstādiet printeri, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

189

background image

Piezīme. Ja jums ir datora iezvanes modems, tas izmanto vienu tālruņa līniju kopā ar
printeri. Modemu un printeri nevar izmantot vienlaicīgi. Piemēram, nevar izmantot printeri
darbam ar faksu, kamēr datora iezvanes modems tiek lietots e-pasta ziņojuma sūtīšanai vai
interneta piekļuvei.