F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu

background image

4. Palaidiet faksa pārbaudi.
Ja paceļat klausuli pirms printeris atbild uz šo zvanu un dzirdat faksa tonālos signālus no
nosūtošās iekārtas, jums manuāli jāatbild uz faksa zvanu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu

Ja uz vienu tālruņa numuru saņemat gan balss zvanus, gan faksa zvanus un tiek abonēti arī balss
pasta pakalpojumi, ko piedāvā tālruņa pakalpojumu sniedzējs, uzstādiet printeri, kā aprakstīts šajā
nodaļā.

Piezīme. Faksus nevar saņemt automātiski, ja balss pasta pakalpojumiem ir tas pats tālruņa
numurs, ko izmantojat faksa zvaniem. Faksi jāsaņem manuāli; tas nozīmē, ka jums jābūt klāt,
lai personiski atbildētu uz ienākošo faksu zvaniem. Ja vēlaties saņemt faksus automātiski,
sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu
pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu faksa līniju.

Pielikums C

188

Faksa papildiestatījumi

background image

Printera aizmugures skats

1

2

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

Lai ierīci uzstādītu darbam ar balss pastu
1.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai reģionam
atbilstošam adapterim.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.