E variants: kopēja balss/faksa līnija

background image

5. Palaidiet faksa pārbaudi.
Printeris automātiski atbild uz ienākošajiem zvaniem, kuriem ir izvēlētais zvana signāla veids
(iestatījums Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana)), pēc norādītā zvana signālu skaita (iestatījums
Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei)). Printeris sāk emitēt faksa saņemšanas
tonālos signālus nosūtošajai faksa iekārtai un saņem faksa ziņojumu.
Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

E variants: kopēja balss/faksa līnija

Ja uz vienu tālruņa numuru saņemat gan balss, gan faksa zvanus, un šai tālruņa līnijai nav
pievienotas citas biroja iekārtas (vai balss pasts), uzstādiet printeri, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Printera aizmugures skats

3

2

1

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

3

Tālruņa aparāts (papildaprīkojums)

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

187

background image

Lai uzstādītu printeri darbam ar kopēju balss/faksa līniju
1.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu – portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

Ja izmantojat paralēlo tālruņu sistēmu, printera aizmugurē izņemiet balto spraudni no
porta, kas apzīmēts ar 2-EXT, un tad pievienojat šim portam tālruni.

Ja izmantojat seriālo tālruņu sistēmu, varat pievienot tālruni tieši virs tā printera kabeļa,
kuram ir pievienots sienas kontaktspraudnis.

3. Tagad jums ir jāizlemj, kā jūs vēlaties, lai printeris atbildētu uz zvaniem — automātiski vai

manuāli:

Ja iestatāt, lai printeris atbildētu uz zvaniem automātiski, tas atbildēs uz visiem
ienākošajiem zvaniem un saņems faksus. Šajā gadījumā printeris nevar atšķirt faksa un
balss zvanus; ja jums ir aizdomas, ka zvans ir balss zvans, jums ir jāatbild uz to, pirms to
izdara printeris. Lai iestatītu, ka printerim jāatbild uz zvaniem automātiski, aktivizējiet
iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).

Ja iestatāt, ka printerim ir jāatbild uz zvaniem manuāli, jums ir jābūt tuvumā, lai personīgi
atbildētu uz ienākošajiem faksa zvaniem, jo savādāk printeris nevar saņemt faksus. Lai
iestatītu, ka printerim ir jāatbild uz zvaniem manuāli, deaktivizējiet iestatījumu Auto
Answer
(Automātiskais atbildētājs).