D variants: fakss ar atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas

background image

D variants: fakss ar atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas

Ja piesakāties uz dažādu zvanu signālu pakalpojumiem (ko piedāvā tālruņu pakalpojumu
sniedzējs), tas dod iespēju izmantot vairākus tālruņu numurus vienā tālruņa līnijā; katram
numuram ir noteikta atšķirīga zvana shēma; iestatiet printeri tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Printera aizmugures skats

1

2

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

Lai uzstādītu ierīci darbam ar atšķirīgu zvana signālu pakalpojumu
1.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

2. Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).

Pielikums C

186

Faksa papildiestatījumi

background image

3. Nomainiet iestatījumu Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana) atbilstoši shēmai, ko tālruņu

pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris faksa numuram.

Piezīme. Pēc noklusējuma ierīce ir iestatīta atbildēt uz visiem zvana signāla veidiem. Ja
iestatījums Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana) neatbilst faksa numuram piešķirtajam
zvana signāla veidam, iespējams, printeris atbildēs gan uz balss zvaniem, gan faksa
zvaniem vai neatbildēs vispār.

Padoms Iespējams izmantot arī printera vadības panelī atrodamo Ring Pattern
Detection (Zvana signāla veida noteikšana) līdzekli, lai uzstādītu atšķirīgu signālu. Ar šīs
funkcijas palīdzību printeris atpazīst un ieraksta ienākošā zvana signāla veidu un,
pamatojoties uz šo zvanu, automātiski nosaka īpašo signāla veidu, kuru jūsu tālruņu
pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris faksa zvaniem. Papildinformāciju skatiet sadaļā
Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai.

4. (Izvēles iespēja) Samaziniet iestatījuma Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei)

vērtību uz vismazāko (divi zvana signāli).