C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai ISDN līniju

background image

Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai ISDN līniju

Ja jūs izmantojat vai nu PBX telefonsistēmu vai ISDN pārveidotāju/terminālo adapteri,
pārliecinieties, ka jūs:

Ja izmantojat vai nu PBX vai ISDN pārveidotāju/terminālo adapteri, pievienojiet printeri
portam, kas ir paredzēts faksa un tālruņa lietošanai. Turklāt nodrošiniet, lai galastacijas
adapteris būtu iestatīts pareizam komutatora tipam jūsu valstij/reģionam, ja tas ir iespējams.

Piezīme. Dažas ISDN sistēmas ļauj konfigurēt portus īpašam tālruņu aprīkojumam.
Piemēram, varat piešķirt vienu portu tālrunim un 3. grupas faksam un citu portu vairākiem
atšķirīgiem mērķiem. Ja problēmas, kas saistītas ar ISDN pārveidotāja faksa/tālruņa
portu, neizdodas novērst, mēģiniet lietot portu, kas paredzēts vairākiem mērķiem; tas var
būt apzīmēts kā “multi-combi” vai ar līdzīgu vārdu.

Izmantojot PBX tālruņu sistēmu, izsaukuma gaidīšanas tonālo signālu iestatiet stāvoklī "off"
(izslēgts).

Piezīme. Daudzās ciparu PBX sistēmās pēc noklusējuma izsaukuma gaidīšanas
tonālais signāls ir iestatīts stāvoklī "on" (ieslēgts). Izsaukuma gaidīšanas tonālais signāls
rada faksa pārraides traucējumus, un jūs nevarat nosūtīt vai saņemt faksus, izmantojot
printeri. Norādījumus par izsaukuma gaidīšanas tonālā signāla izslēgšanu skatiet PBX
sistēmas komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Ja jūs izmantojat PBX telefonsistēmu, pirms attiecīgā faksa numura izsaukšanas sastādiet
ārējās līnijas numuru.

Lai pieslēgtu printeri tālruņa sienas kontaktam, izmantojiet tikai komplektā iekļauto kabeli.
Pretējā gadījumā faksu sūtīšana var būt neveiksmīga. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no
tiem tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā. Ja komplektācijā iekļautais kabelis ir
par īsu, varat elektronisko preču veikalā iegādāties savienotāju un to pagarināt.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai reģionam
atbilstošam adapterim.

Ja rodas jautājumi par printera uzstādīšanu kopā ar papildaprīkojumu, vaicājiet palīdzību savam
vietējam pakalpojumu sniedzējam vai ražotājam.

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas)

185