A variants: atsevišķa faksa līnija (balss zvani netiek saņemti)

background image

A variants: atsevišķa faksa līnija (balss zvani netiek saņemti)

Ja jums ir atsevišķa tālruņa līnija, kurā netiek saņemti balss zvani, un šai tālruņa līnijai nav
pievienotas citas ierīces, uzstādiet printeri tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.

Printera aizmugures skats

1

2

1

Tālruņa sienas ligzda

2

Lai izveidotu savienojumu ar portu 1-LINE, izmantojiet printera
komplektā iekļauto tālruņa vadu.
Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu
valstij vai reģionam atbilstošam adapterim.

Lai uzstādītu printeri darbam ar atsevišķu faksa līniju
1.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas kontaktam un

otru galu – portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Iespējams, vajadzēs pievienot komplektā iekļauto tālruņa vadu jūsu valstij vai
reģionam atbilstošam adapterim.
Ja neizmantojat komplektā iekļauto kabeli, lai savienotu tālruņa sienas kontaktu ar
printeri, iespējams, faksu nevarēs izmantot. Šis speciālais tālruņa vads atšķiras no tiem
tālruņa vadiem, kuri jau bija jūsu mājās vai birojā.

2. Ieslēdziet iestatījumu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs).
3. (Izvēles iespēja) Samaziniet iestatījuma Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei)

vērtību uz vismazāko (divi zvana signāli).