Faksa iestatījumu pārbaude

background image

Faksa iestatījumu pārbaude

Var pārbaudīt faksa iestatījumus, lai noteiktu printera statusu un pārliecinātos, vai tas ir pareizi
iestatīts faksa darbību veikšanai. Veiciet šo pārbaudi pēc tam, kad esat pabeidzis uzstādīt printeri
faksa darbību veikšanai. Pārbaudes laikā ierīce veic šādas darbības:

tiek pārbaudīta faksa aparatūra;

tiek pārbaudīts, vai printerim ir pievienots pareiza veida tālruņa vads;

tiek pārbaudīts, vai tālruņa vads ir pievienots pareizajai pieslēgvietai;

tiek pārbaudīts, vai atskan centrāles gatavības signāls;

tiek pārbaudīta aktīvā tālruņa līnija;

tiek pārbaudīts tālruņa līnijas savienojuma statuss.

Faksa iestatījumu pārbaude

203

background image

Printeris izdrukā atskaiti ar pārbaudes rezultātiem. Ja tests ir neveiksmīgs, iepazīstieties ar
atskaiti, lai iegūtu informāciju par problēmas novēršanu un testa atkārtošanu.

Lai pārbaudītu faksa iestatījumus, izmantojot ierīces vadības paneli
1.
Iestatiet printeri faksa darbību veikšana atbilstoši konkrētajām mājas vai biroja uzstādīšanas

instrukcijām.

2. Pirms pārbaudes palaišanas pārliecinieties, vai ir ievietotas tintes kasetnes un pārbaudiet, vai

ievades teknē ir ievietots pilnformāta papīrs.

3. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup

(Iestatīšana).

4. Pieskarieties Tools (Rīki) un pēc tam pieskarieties Run Fax Test (Palaist faksa pārbaudi).

Printeris parāda pārbaudes statusu vadības paneļa displejā un izdrukā atskaiti.

5. Iepazīstieties ar atskaiti.

Ja arī pēc veiksmīgas pārbaudes faksa darbības problēmas aizvien nav novērstas,
pārbaudiet atskaitē norādītos faksa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai tie ir pareizi. Izlaisti
vai nepareizi faksa iestatījumi var izraisīt faksa darbības problēmas.

Ja pārbaude ir neveiksmīga, iepazīstieties ar atskaiti, lai iegūtu plašāku informāciju par
problēmas novēršanu.

Pielikums C

204

Faksa papildiestatījumi