Faksa papildiestatījumi

background image

C

Faksa papildiestatījumi

Pēc visu darba sākšanas pamācībā minēto darbību izpildīšanas izmantojiet šajā nodaļā sniegtos
norādījumus, lai pabeigtu faksa iestatīšanu. Paturiet darba sākšanas pamācību izmantošanai
vēlāk.
Šajā sadaļā uzzināsit, kā printeris jāiestata, lai panāktu veiksmīgu faksa iekārtas darbu paralēli
ierīcēm un pakalpojumiem, kas, iespējams, izmanto to pašu tālruņa līniju, kurai ir pieslēgts arī
printeris.

Padoms Varat arī izmantot vedni Fax Setup Wizard (Faksa uzstādīšanas vednis; Windows)
vai HP Setup Assistant (HP uzstādīšanas palīgs; Mac OS X), kas palīdzēs jums ātri iestatīt
tādus būtiskus faksa iestatījumus, kā atbildes režīms un faksa galvenes informācija. Šiem
rīkiem var piekļūt, izmantojot printera uzstādīšanas laikā instalēto HP programmatūru. Kad
būsit palaidis šos rīkus, izpildiet šajā sadaļā norādītās procedūras, lai pabeigtu faksa
uzstādīšanu.